Kod szkolenia i pełna nazwa:

ZO-LMT \ Lean Management w teorii i praktyce

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i przećwiczenie w warsztatowej formie konkretnych technik z zakresu Lean Management. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę, poznają narzędzia, podejścia i techniki, które pomogą zwiększyć efektywność procesów w firmie.
Grupa docelowa:
Grupa docelowa szkolenia to osoby pełniące kluczowe aktywności wewnątrz zespołu projektowego. Kurs dedykowany jest kierownikom, członkom zespołu projektowego, specjalistom odpowiedzialnym za doskonalenie procesów i redukcji kosztów, inżynierom oraz wszystkim osobom chcącym poznać podstawowe narzędzia w teorii i praktyce z zakresu Lean Management.
Czas trwania:
7h -1 dzień po 7 godzin (wliczając przerwy)
Język szkolenia:
Szkolenie dostępne jest w języku polskim.
Wymagania:
Brak wymagań znajomości pojęć lub posiadania określonego doświadczenia uczestnika.
W cenie szkolenia:
 • Efektywne szkolenie w małej grupie - średnio 4-6 osób
 • Materiały szkoleniowe (przygotowane przez prowadzącego)
 • Certyfikaty w języku polskim lub angielskim
 • Obiad, catering (napoje i słodycze)
Terminy szkoleń otwartych:
Wybierz szkolenie z listy aby się zapisać
Zagadnienia omawiane na kursie:
 1. Lean – wprowadzenie
  • Co to jest Lean, korzyści z wdrożenia podejścia Lean
  • Jak być Lean
  • Cykl PDCA (plan, do, check, act) podstawą doskonalenia
 2. Podstawy sprawnego działania przedsiębiorstwa
  • Zaangażowanie wszystkich pracowników w ciągłe doskonalenie
  • Zasady Deminga fundamentem spełnienia wymagań klientów i sprawnego działania systemów
  • Główne bariery we wdrażaniu Lean w przedsiębiorstwie
  • Kaizen – filozofia oparta na ludziach
  • Ustalanie celów metodą Hoshin Kanri
  • 8 rodzajów marnotrawstwa
  • Zdefiniowane marnotrawstwo jako okazja do doskonalenia procesów i uzyskania wartości dodanej
 3. Ciągłe doskonalenie i poprawa efektywności procesów
  • Metoda 5 S
  • Mapowanie strumienia wartości
  • Proces nie może być silniejszy, niż jego najsłabsze ogniwo – zarządzanie ograniczeniami (TOC)
  • SMED (opcjonalnie)
  • Jidoka i Poka – Yoke, Zarządzanie wizualne
  • TPM (opcjonalnie)
  • Standaryzacja pracy
  • Analiza GSTD (go, see, think, do) skutecznym narzędziem definiowania źródłowych przyczyn problemów i doskonalenia procesów
  • GEMBA – omówienie wpływu „zobacz”, „pokaż jak to robisz” na ocenę stanu obecnego
  • Diagram Ishikawy, 5Why, 5W2W
  • Metoda ABCD, Analiza Pola Sił jako wsparcie w procesie decyzyjnym przy ocenie przyczyn problemów i podejmowania działań doskonalących
  • Six Sigma i metoda DMAIC (define, measure, analyze, improve, control) jako „armata” na większe problemy i doskonalenie procesów – podstawowe omówienie procesu i celów wykorzystywania
  • Prawidłowe zarządzanie projektem kluczem do sukcesu, metoda priorytetyzacji projektów doskonalących

Opinie o naszych szkoleniach

Szkolenia wewnątrz organizacji

Box-1

Złóż zapytanie o szkolenie zamknięte

Konsulting i Doradztwo

Box-2

Dowiedz się więcej o konsultacjach

Informacje o zniżkach i promocjach

Scroll to top
[contact-form-7 id="2045" title="Dofinansowanie KFS"]

Uzyskaj dofinansowanie na szkolenie z KFS lub Bazy Usług Rozwojowych

Twoje imię i nazwisko:
Twój adres email:
Twój numer telefonu:
[contact-form-7 id="2045" title="Dofinansowanie KFS"]

Uzyskaj dofinansowanie na szkolenie z KFS lub Bazy Usług Rozwojowych

Twoje imię i nazwisko:
Twój adres email:
Twój numer telefonu: