Bądź z nami

na bieżąco

Aktualności

Powrót do listy aktualności

Relacja z tworzenia Sektorowej Ramy Kwalifikacji Usług Rozwojowych

academy

panel-dyskusyjnyW dniu 23.03.2017 na zaproszenie Polskiej Izby Firm Szkoleniowych oraz Instytutu Analiz Rynku Pracy Sp. z o.o. wzięliśmy udział w seminarium konsultacyjnym w sprawie tworzenia Sektorowej Ramy Kwalifikacji Usług Rozwojowych.

Ramy sektorowe to branżowe interpretacje Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK), która jest głównym elementem wdrażanego w Polsce systemu kwalifikacji. Powstaje on na mocy ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK), jednak jego sektorowe wersje są tworzone dobrowolnie i wykorzystywane przez środowiska edukacji nieformalnej jako okazja do wyznaczenia standardów usług rozwojowych i wymagań dla ekspertów obecnych na rynku.

Projekt realizowany jest na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych i ma na celu profesjonalizację i podnoszenie jakości rynku usług rozwojowych.

Sektorowa Rama Kwalifikacji Usług Rozwojowych

W siedzibie Polskiego Towarzystwa Informatycznego zastanawialiśmy się wspólnie z przedstawicielami środowiska szkoleniowego nad kształtem ramy, która ułatwić ma klientom określenie kluczowych kompetencji twórców, organizatorów i realizatorów usług wsparcia rozwoju osób i organizacji.

Rama ta opisuje wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne trenerów, coachów, doradców, konsultantów oraz wszystkich dostarczycieli usług rozwojowych. Każda z kategorii wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych może być opisana na różnych poziomach zaawansowania (4-7).

Twórcy sektorowej ramy kwalifikacji dążyli do tego, aby opisane poziomy odzwierciedlały kluczowe procesy i profile zawodowe, uwzględniały potrzeby kwalifikacji i potrzebę ich okresowej aktualizacji, stanowiły użytecznie rozwinięcie charakterystyk PRK, umożliwiały identyfikację podobieństw, porównywanie i porządkowanie kwalifikacji dla sektora usług rozwojowych.

Mamy nadzieję, że finalna wersja ramy przyczyni się do łatwiejszego i dokładniejszego procesu dobierania trenerów do potrzeb klientów.

Powrót do listy aktualności
WYMYŚL
ZBUDUJ
DOSTARCZ
ULEPSZ
Scroll to top