Realizowaliśmy projekty, szkoliliśmy, pracowaliśmy

m. in. dla takich organizacji i marek jak

Nasi klienci

Dlaczego warto nas wybrać?

Pomiar i adaptacja

Wierzymy, że ślepe podążanie za planem i zamrażanie zakresu projektu z góry najczęściej prowadzi do jego porażki. Co więcej, w aktualnych realiach rynkowych, kiedy złożoność problemów rośnie, a jedyną stałą jest zmiana, model kaskadowy (ang. Waterfall) realizacji projektów się nie sprawdza.

Dlatego praktykujemy metody zwinne (ang. Agile – Scrum) i szczupłe (ang. Lean – Kanban), które pozwalają nam dostarczać przyrost produktu czy usługi częściej, a poprzez to na bieżąco otrzymywać feedback i adaptować się do zmian wymagań. Dzięki temu klient otrzymuje dokładnie to czego potrzebuje, a nie to co nam lub nawet samemu klientowi, wydawało się że jest potrzebne.

Pomiar-i-Adaptacja
Praca-Zespolowa

Praca zespołowa oraz samoorganizacja

Stawiamy na pracę zespołową, samoorganizację i pełną przejrzystość. Dzięki temu budujemy zaufanie i efektywny kanał komunikacji z klientem. Pełna transparentność pozwala zrozumieć pojawiające się na drodze przeszkody ku realizacji projektu i wspólnie obierać sposoby na ich pokonywanie, w taki sposób aby maksymalizować dostarczanie wartości biznesowej dla klienta.

Ponieważ to osoby w samych zespołach są ekspertami w swojej dziedzinie, pozostawiamy autonomię w proponowaniu rozwiązań technicznych na stawiane cele biznesowe, dzięki temu nasze zespoły są zmotywowane do działania i mają bliski kontakt z klientem oraz jego faktyczną potrzebą biznesową.

Zaangażowanie klienta

Z naszymi klientami współpracują nasi lokali właściciele produktów (ang. Product Owners), którzy regularnie i cyklicznie uszczegóławiają wymagania projektu, prezentują postępy prac zespołów, bądź facylitują spotkania, gdzie sam zespół prezentuje docelowemu klientowi postępy z danego wycinka zbioru wymagań (ang. Product Backlog).

Dzięki zaangażowaniu klienta i modelowi współpracy T&M (ang. Time and Material), to klient sam steruje kierunkiem rozwoju produktu czy usługi, a my dostarczając pełne dane statystyczne umożliwiamy klientowi skuteczne planowanie i weryfikowanie terminów oraz budżetów w środowisku częstych zmian wymagań.

Zaangazowanie-klienta

Co robimy?

Zobacz szczegóły
  • Od prostych aplikacji JavaScript…,
  • … przez zaawansowane web aplikacje (ASP.NET MVC)…,
  • … aplikacje desktopowe (WPF, Windows 8 i 10), mobilne…,
  • … integrację usług sieciowych (WCF)…,
  • … kończąc na Startupach.

Jak tworzymy?

Zobacz szczegóły
  • Od tworzenia makiet projektów w Balsamiq…,
  • … przez szybkie pętle pomiaru i adaptacji…,
  • … dzięki metodom Scrum i Kanban…,
  • … skupieniu się na wartości biznesowej…,
  • … po monitoring i utrzymanie.
WYMYŚL
ZBUDUJ
DOSTARCZ
ULEPSZ
Scroll to top