§ 1
Informacje wstępne

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży i realizacji voucherów na usługi szkoleniowe i doradcze wydawanych, a następnie realizowanych przez Valkir Academy Sp. z o.o.

§ 2
Definicje

Ośrodek szkoleniowy – Spółka szkoleniowo-doradcza Valkir Academy​​ Sp.​​ z​​ o.o.​​ z​​ siedzibą​​ w​​ Warszawie,​​ pod adresem​​ aleja Waszyngtona 146​​,​​ wpisana​​ do​​ rejestru przedsiębiorców​​ Krajowego​​ Rejestru​​ Sądowego​​ przez​​ Sąd​​ Rejonowy​​ dla​​ M.​​ St.​​ Warszawy​​ w​​ Warszawie, XIII​​ Wydział​​ Gospodarczy​​ Krajowego​​ Rejestru​​ Sądowego​​ pod​​ numerem​​ 0000469954,​​ NIP​​ 5213651824, reprezentowana​​ przez Prezesa Zarządu – Daniela Piotra Skowrońskiego.

Zamawiający – Zarówno osoba fizyczna jak i osoba prawna/instytucja państwowa chcąca skorzystać z produktów i usług w postaci szkoleń oraz doradztwa, dokonująca zamówienia i zakupu vouchera.

Uczestnik – Odbiorca usługi, realizujący voucher, mający uczestniczyć w szkoleniu lub w programie usługi doradczej, zgłoszony samodzielnie jako osoba fizyczna, bądź przedstawiciel/osoba wydelegowana przez Zamawiającego.

Voucher – Dokument w postaci zaświadczenia o zakupie, wystawiony przez Ośrodek szkoleniowy., umożliwiający realizację usług szkoleniowych lub doradczych oferowanych na stronie https://valkir.pl/.

§ 3
Warunki ogólne

 1. Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.

 2. Voucher może być wykorzystany wyłącznie do realizacji usług oferowanych przez Valkir Academy Sp. z o.o.

 3. Dozwolony jest zakup vouchera o dowolnej wartości, jednak nie niższej niż 1800 zł netto (słownie tysiąc osiemset zł zero groszy), co jest równoważne najniższej cenie usługi szkoleniowej zgodnej z cennikiem na stronie https://valkir.pl/.

 4. Vouchery można sumować.

 5. Voucher nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę, a także na inne bony posiadające wartość pieniężną.

 6. W przypadku, gdy cena za usługę przewyższa wartość vouchera, Zamawiający/Uczestnik chcący skorzystać z danej usługi z wykorzystaniem vouchera zobowiązany jest do zapłaty różnicy.

 7. Zamawiającemu/Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania zwrotu reszty, w przypadku niewykorzystania całej kwoty, na jaką wystawiony został voucher.

§ 4
Ważność vouchera

 1. Voucher jest ważny przez okres 12 miesięcy od daty aktywacji podanej na voucherze.

 2. Data ważności vouchera nie ulega przedłużeniu.

§ 5
Realizacja vouchera

 1. Realizacja usług odbywa się zgodnie z Regulaminem dostępnym na stronie: https://valkir.pl/regulamin/.

 2. Zamawiający voucher lub bezpośrednio Uczestnik jest zobowiązany do rezerwacji miejsca na szkoleniu z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem, mailem na adres contact@valkir.net, powołując się w tytule wiadomości na “Realizację vouchera”, w treści podając:
  • nazwę i termin szkolenia,
  • dane kontaktowe Uczestnika: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

  Gwarancją miejsca na szkoleniu jest mail zwrotny potwierdzający rezerwację miejsca, wysłany przez Ośrodek szkoleniowy.

 3. W przypadku voucherów na usługi doradcze, ich realizacja wymaga kontaktu z Ośrodkiem szkoleniowym z minimum miesięcznym wyprzedzeniem za pośrednictwem danych kontaktowych dostępnych na stronie: https://valkir.pl/dane-kontaktowe/. Termin realizacji usługi zostanie uzgodniony między Zamawiającym a Ośrodkiem szkoleniowym z uwzględnieniem dostępności konsultantów.

 4. Ośrodek szkoleniowy ma prawo odmówić realizacji vouchera w następujących przypadkach:
  • Zamawiający/Uczestnik zgłosił chęć realizacji vouchera po upływie terminu jego ważności. W tym wypadku nie ma możliwości realizacji usługi, a środki wpłacone nie zostaną zwrócone.
  • Zamawiający/Uczestnik zgłosił chęć realizacji vouchera w regulaminowym czasie, ale Ośrodek szkoleniowy nie dysponuje wolnymi miejscami na szkoleniu w wybranym terminie lub dostępnymi Konsultantami, którzy mogą zrealizować usługę doradczą. W tym wypadku Ośrodek szkoleniowy zaproponuje realizację usługi w innym terminie.

   

 5. Terminy szkoleń otwartych dostępne są na stronie https://valkir.pl/.

§ 6
Reklamacje

Wszelkie reklamacje związane z realizacją usług z wykorzystaniem voucherów będą rozpatrywane przez Ośrodek szkoleniowy zgodnie z procesem reklamacji określonym w Regulaminie świadczenia usług umieszczonym na stronie internetowej: https://valkir.pl/regulamin/.

§ 7
Postanowienia końcowe

 1. Ośrodek szkoleniowy zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu korzystania z voucherów pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Zamawiających/Uczestników.

 2. Wszelkie zmiany treści Regulaminu korzystania z voucherów będą na bieżąco aktualizowane i udostępniane na stronie https://valkir.pl/.

 3. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2020 r.

Poznaj nasz zespół

 • Katarzyna Skowrońska (Ziemba)

  Katarzyna Skowrońska (Ziemba)

  Professional Scrum Trainer, Facylitator

  Doświadczony trener, Scrum Master, konsultant, coach i facylitator, jakościowiec z wykształcenia, społecznik z zamiłowania.

  Czytaj więcej
 • Piotr Żarek

  Piotr Żarek

  Tech Lead w obszarze .NET oraz praktyk inżynierskich

  Wszechstronny i wnikliwy Tech Lead z bogatym doświadczeniem w komercyjnych projektach startupowych, korporacyjnych i typu corp-up.

  Czytaj więcej
 • Alicja Kulawik

  Alicja Kulawik

  Konsultant Agile, Business Coach, Facylitator

  Doświadczona trenerka, prelegentka, facylitatorka i coach. Z powodzeniem wykorzystuje wiedzę psychologiczną w biznesie, ma duże zaplecze w branży retail.

  Czytaj więcej
 • Daniel Skowroński

  Daniel Skowroński

  Agile-Lean Coach

  Doświadczony Agile-Lean Coach, Change Agent, Servant Leader z technicznymi korzeniami w IT i praktycznym zwinnym podejściem.

  Czytaj więcej
 • Kate Hobler (Terlecka)

  Kate Hobler (Terlecka)

  Professional Scrum Trainer

  Mentorka o niezwykłej charyzmie. Jeden z najbardziej doświadczonych ekspertów Scrum w Polsce.

  Czytaj więcej
 • Bogdan Doroslovac

  Bogdan Doroslovac

  Tech Lead i Professional Scrum Trainer Scrum.org

  Konsultant transformacji Agile i Lean, zawsze nastawiony pozytywnie do wyzwań i rozwiązywania problemów natury hardware, software czy też orgware.

  Czytaj więcej
 • Stanisław Eysmont

  Stanisław Eysmont

  Design Thinking Expert, Innovation Leader

  Ekspert Design Thinking. Specjalizuje się w projektowaniu produktów oraz usług na potrzeby branży bankowej i eCommerce.

  Czytaj więcej
 • Eunika Rejda

  Eunika Rejda

  Praktyk koncepcji Agile, niezłomny Scrum Master

  Pasjonat i praktyk koncepcji Agile, niezłomny Scrum Master, trener i konsultant, wykładowca metod zwinnych na uczelni SWPS, wolontariusz po godzinach.

  Czytaj więcej
 • Jason Little

  Jason Little

  Change Management Expert, Autor Lean Change Management

  Autor koncepcji Lean Change Management, założyciel Lean Change Management Association

  Czytaj więcej
 • Lisette Sutherland

  Lisette Sutherland

  Expert Pracy Zdalnej, Autor Work Together Anywhere

  Autorka koncepcji Work Together Anywhere, założycielka Collaboration Superpowers

  Czytaj więcej

Poznaj nasze programy doradztwa

Opinie o naszych szkoleniach

 • Szkolenie dla wszystkich, którzy chcą wdrażać nowe techniki zarządzania w swoich firmach.
  Przeprowadzone bardzo profesjonalne, angażujące kursantów, ćwiczenia były prowadzone z naciskiem na pracę w zespołach.
  Omawiane tematy i wyciągnięte wnioski z tego kursu zostały zastosowane z sukcesem w codziennej pracy.

  Robert Pruski
  Development Manager
  SAP Polska

 • I'd like to know more about people I work with, the course did a fantastic job on teaching me how in a simple and fun way to obtain this knowledge.

  Jakub Brzózka
  Information Technology Team Lead
  Home.pl

 • Clear communication about mgt 3.0, inviting participants into exercises, lead by example, raise a hand when discussion is going to far beyond the topic - that was great.

  Łukasz Kurzeja
  Chapter Lead
  ING Tech

 • For me introducing OKRs within the company, or even department at the start, as an example of different approach is worth of trying. Also some specific games, practices for sure will enrich my private portfolio of techniques used in my work on daily basis.

  Grzegorz Czaicki
  Scrum Master
  LPP

 • Well-organized, everything was prepared in advance, he knew what to do and how to keep the discussions valuable for most of us.

  Antonina Geras-Starecka
  Product Owner
  SGH

 • Inspirations, ideas, good level of understanding.

  Katarzyna Drzazga
  IT Delivery Manager
  Roche

 • I loved the motivation pieces and empowerment of the team practices - I will definitely use it in my work.
  I don't have any advice at the moment - in my opinion it was all that I needed.

  Izabela Kierzek
  IT Project Manager
  Miquido

 • Wspaniałe zarządzanie czasem, merytoryką dyskusji, ogromna wiedza i doświadczenie, złote rady w przerwach, idealne materiały, można powiedzieć, że przykład ideału, który stawiał, że samemu chciało się zachowywać jak godny uczestnik (mimo, że momentami bywało różnie ;)).

  Paulina Murawska
  Scrum Master
  Pirxon

 • Everything was great, so I would say - keep it up like this!.

  Piotr Górajek
  Scrum Master
  Home.pl

 • Great knowledge of agile management methods.

  Hubert Jackowski
  Business Operations Manager
  Tidio

 • He is a great facilitator with tremendous skills.

  Jakub Piecuch
  Scrum Master
  ABB

 • They make it easier, help to work out solutions, giving the team the right space, both time and place, as well as the oppressive atmosphere conducive to work on the areas of decision-making. This helps to develop decisions from the bottom up in such a way that the areas of decision-making remain among people and not the decision maker.

  Michał Kosiorek
  Head of HR
  Stermedia

 • Calm, making sure that we understand, answering a lot of questions, examples.

  Marek Charkiewicz
  DEVOPS Team Leader
  StepStone

 • All set of workshops was inspiring. Specifically, I would like to work with the team more closely, get to know them better. For example, run the moving motivators game. Also, a common definition of our goals or OKRs seem to have great potential.

  Aleksander Kłosowicz
  StepStone

 • Very good teaching skills, ability to keep group involved throughout 2 days.

  Michael Kacprzak
  Director of Application Development
  Home.pl

 • Znałem ćwiczenia, czytałem książki a mimo to gorąco polecam udział w szkoleniu. Masa inspiracji i ciekawych dyskusji.

  Piotr Wegert
  Perform Group
  Scrum Master

 • Podchodząc do tematu szkolenia dla produkt managera miałem wiele wątpliwości. Wszystkie punkty z mojej listy pomógł mi rozwiązać Pan Daniel. Nikt z konkurencji nie potrafił skutecznie zaproponować mi targetowanego szkolenia... dopiero kontakt z firmą Valkir Academy pozwolił poczuć mi się komfortowo. Wszystkim polecam szkolenie gdyż:

  • jest realizowane przez praktyka
  • jest poparte ciekawymi przykładami
  • pozwala przygotować się do roli product ownera
  • coach potrafi precyzyjnie kierować szkoleniem (elastycznie je dopasowywać) jeżeli wymaga tego sytuacja tzn. nie trzyma się twardych, założonych ram programowych
  • przygotowuje niespodzianki z zakresu omawianego tematu takie jak dodatkowe symulacje

  Wszystkim polecam szkolenia w tej firmie, nie tylko z uwagi na atrakcyjny program ale również z uwagi na bardzo konkurencyjna cenę i indywidualne podejście do klienta.

  Kamil Piwowarczyk

 • Szkolenie bardzo merytoryczne. Zawiera dużo przydatnej wiedzy, nie tylko teoretycznej ale i praktycznej. Świetne warsztaty.

  Konsultant
  Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

 • Szkolenie przygotowane bardzo profesjonalnie, informacje bardzo przydatne, przekazane w sposób jasny, prosty i bezpośredni.

  Konsultant
  Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

 • Ogrom specjalistycznej wiedzy podany w bardzo przystępnej formie.

  Maciej Kryński - Konsultant - Opiekun startupu
  Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

 • Szkolenie bardzo merytoryczne, dobrze zaplanowane w czasie. Jasny i prosty przekaz. Zabawne ale bardzo obrazowe i wciągające przykłady :-)

  Konsultant
  Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Weź udział w najbliższych szkoleniach otwartych

Data Lokalizacja Czas trwania Temat szkolenia Cena netto/osoba
2021-02-15 Online Szkolenie stacjonarne - 16h - 2 dni po 8 godzin (wliczając przerwy).

Szkolenie online - 18h - 3 dni po 6 godzin (wliczając przerwy).
Harmonogram szkolenia online:
 • 09:00 - 11:30 sesja online,
 • 11:30 - 12:30 przerwa,
 • 12:30 - 15:00 sesja online.
Management 3.0 Foundation od 2890 PLN
2021-02-15 Online Szkolenie online - 10h - 2 dni po 5 godzin (wliczając przerwy).
Harmonogram szkolenia online:
 • 09:00 - 11:00 sesja online,
 • 11:00 - 12:00 przerwa,
 • 12:00 - 14:00 sesja online.
Management 3.0 Fundamentals Online od 1500 PLN
2021-03-15 Online Szkolenie online - 8h - 2 dni po 4 godziny (wliczając przerwy).
Harmonogram szkolenia online:
 • 10:00 - 11:30 sesja online,
 • 11:30 - 12:30 przerwa,
 • 12:30 - 14:00 sesja online.
Work Together Anywhere Early bird: 950 PLN, standard 1390 PLN
2021-02-15 Warszawa Szkolenie stacjonarne - 14h - 2 dni po 7 godzin (wliczając przerwy).

Szkolenie online - 15h - 3 dni po 5 godzin (wliczając przerwy).
Harmonogram szkolenia online:
 • 09:00 - 11:00 sesja online,
 • 11:00 - 12:00 przerwa,
 • 12:00 - 14:00 sesja online.
Design Thinking od 1800 PLN
2021-03-17 Online Szkolenie stacjonarne - 14h - 2 dni po 7 godzin (wliczając przerwy).

Szkolenie online - 15h - 3 dni po 5 godzin (wliczając przerwy).
Harmonogram szkolenia online:
 • 09:00 - 11:00 sesja online,
 • 11:00 - 12:00 przerwa,
 • 12:00 - 14:00 sesja online.
Kanban Essentials od 1800 PLN
2021-03-22 Online Szkolenie stacjonarne - 14h - 2 dni po 7 godzin (wliczając przerwy).

Szkolenie online - 15h - 3 dni po 5 godzin (wliczając przerwy).
Harmonogram szkolenia online:
 • 09:00 - 11:00 sesja online,
 • 11:00 - 12:00 przerwa,
 • 12:00 - 14:00 sesja online.
Scrum Essentials od 1800 PLN
2021-02-18 Online Szkolenie stacjonarne/online - 16h - 2 dni po 8 godzin (wliczając przerwy). Professional Scrum Foundations od 2800 PLN
2021-03-25 Online Szkolenie stacjonarne/online - 16h - 2 dni po 8 godzin (wliczając przerwy). Professional Scrum Master Early bird: 3050 PLN, standard 3400 PLN
2021-02-10 Online Szkolenie stacjonarne - 14h - 2 dni po 7 godzin (wliczając przerwy).

Szkolenie online - 15h - 3 dni po 5 godzin (wliczając przerwy).
Harmonogram szkolenia online:
 • 09:00 - 11:00 sesja online,
 • 11:00 - 12:00 przerwa,
 • 12:00 - 14:00 sesja online.
Business Model Generation od 1800 PLN
2021-04-28 Warszawa Szkolenie stacjonarne - 24h - 3 dni po 8 godzin (wliczając przerwy).

Szkolenie online - 24h - 4 dni po 6 godzin (wliczając przerwy).
Harmonogram szkolenia online:
 • 09:00 - 11:30 sesja online,
 • 11:30 - 12:30 przerwa,
 • 12:30 - 15:00 sesja online.
Professional Scrum Developer Early bird: 4150 PLN, standard 4500 PLN
2021-03-29 Online Szkolenie stacjonarne - 14h - 2 dni po 7 godzin (wliczając przerwy).

Szkolenie online - 15h - 3 dni po 5 godzin (wliczając przerwy).
Harmonogram szkolenia online:
 • 09:00 - 11:00 sesja online,
 • 11:00 - 12:00 przerwa,
 • 12:00 - 14:00 sesja online.
Playing Lean Startup od 1800 PLN
2021-03-10 Online Szkolenie stacjonarne - 14h - 2 dni po 7 godzin (wliczając przerwy).

Szkolenie online - 15h - 3 dni po 5 godzin (wliczając przerwy).
Harmonogram szkolenia online:
 • 09:00 - 11:00 sesja online,
 • 11:00 - 12:00 przerwa,
 • 12:00 - 14:00 sesja online.
Domain-Driven Design od 1800 PLN
2021-02-03 Online Szkolenie stacjonarne - 14h - 2 dni po 7 godzin (wliczając przerwy).

Szkolenie online - 15h - 3 dni po 5 godzin (wliczając przerwy).
Harmonogram szkolenia online:
 • 09:00 - 11:00 sesja online,
 • 11:00 - 12:00 przerwa,
 • 12:00 - 14:00 sesja online.
Behavior-Driven Development od 1800 PLN