Eksperci prowadzący ten program doradczy:

Opis programu:

Czym jest program zaangażowania i upełnomocnienia współpracowników?

Ten program ma na celu przedstawienie ramowych warunków wsparcia, jakie możemy Państwu udzielić w zakresie zarówno zapoznania się, umocnienia oraz poszerzenia praktycznego zastosowania metod zarządzania z rodziny Employee Engagement i Employee Empowerment. Metody te, uzupełnione o obszary innowacji produktowej oraz ciągłe doskonalenie kompetencji, pozwalają skutecznie prowadzić do realizacji Państwa celów biznesowych.

Pełny plan współpracy:
(Możliwe jest wybranie pojedynczych składowych)

Rekonesans aktualnej sytuacji, wyzwań i oczekiwań. Forma audytu, która poprzez serię spotkań i wywiadów z kluczowymi interesariuszami oraz przedstawicielami zespołów, pozwala zobrazować aktualne wyzwania organizacyjne oraz oczekiwania kadry kierowniczej porównując je względem aktualnego środowiska pracy. (opcjonalnie) Rezultatem zapoznania jest zwięzły raport stanu aktualnego, wraz z rekomendacjami pierwszych kroków niezbędnych do osiągnięcia stanu docelowego.

Szkolenia, które pozwalają zbudować wspólną bazę wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznego stosowania czy to konkretnych metod i praktyk, jak również warsztaty specjalistyczne zarówno dla przedstawicieli biznesu, jak i pionów odpowiedzialnych za realizację projektów/działań operacyjnych.

Mentoring i Coaching, czyli wsparcie konsultanta w Państwa siedzibie, który zależnie od obranej formy współpracy - na co dzień, bądź doraźnie - pomaga stosować nową wiedzę, systematycznie ją uzupełniać oraz przede wszystkim utrwalać dobre praktyki i zapobiegać powracaniu do dawnych, mniej skutecznych przyzwyczajeń.

Ciągły Rozwój (zaawansowane szkolenia i warsztaty), pozwalający wprowadzić środowisko organizacji stale doskonalącej się, poszerzające swoją wiedzę i kompetencje.

Cele doradztwa:

Jakie wyzwania adresujemy?

 • Jak mogę określić rolę liderów oraz managerów w zwinnej organizacji?
 • Jak mogę analizować co motywuje członków zespołów do działania?
 • Jak mogę ulepszyć współpracę i budować zaufanie?
 • Jak mogę definiować i mierzyć realizację celów strategiczne, angażując do tego ludzi?
 • Jak mogę rozwijać kompetencje ludzi i mierzyć postęp ich osiągnięć?
 • Jak mogę kształtować płaską strukturę organizacji i wciąż osiągnąć wzrost organizacji?
 • Jak mogę wynagradzać i doceniać współpracowników w transparentny sposób?
 • Jak mogę utworzyć inicjatywę zmiany, dopasowaną do naszego unikalnego środowiska?
 • Jak mogę przeprowadzić strategiczne i taktyczne planowanie zmiany lekkimi narzędziami?
 • Jak mogę koordynować, monitorować i mierzyć wiele jednoczesnych eksperymentów dla zmian?


Czas trwania programu:

Typowy minimalny okres intensywnego wsparcia konsultanta to 3-6 miesięcy. Jest to czas jaki zwykle jest potrzebny zespołom na wykształcenie praktyk.

Typowe zaangażowanie konsultanta w tym okresie to średnio 2-3 dni w tygodniu – początkowo częściej i z czasem coraz rzadziej. W naszej praktyce staramy się stosować minimalny pakiet wsparcia w wysokości 20 osobodni, zwykle wykorzystywany w ciągu 2-3 miesięcy.

Grupa docelowa:

Doradztwo przeznaczone jest dla:

 • agentów zmiany, agile coachów, scrum masterów,
 • liderów / menedżerów działów i zespołów,
 • kadry zarządzającej organizacją,
 • przedstawicieli działów spoza IT jak np. sprzedaż, marketing.
Chcących rozwijać organizację w duchu Agile, Lean Change i Management 3.0.

Wymagania wstępne doradztwa:

Sukces programu determinuje:

 • ustalenie sponsora dla programu,
 • zapewnienie budżetu dla szkoleń i doradztwa,
 • zaangażowanie liderów oraz menedżerów wyższego szczebla,
 • otwartość na podejście adaptacyjne w trakcie zmian.

Organizacja usługi:

Wsparcie doradcze będzie realizowane w siedzibie zamawiającego. Zakres prac zostanie uzgodniony indywidualnie w zależności od Państwa potrzeb. Jako formułę rozliczeń dla doradztwa proponujemy rozliczenie za osobodzień (time & materials).