Zyskaj dofinansowanie na rozwój kompetencji w 2023 roku

Pracujesz w mikro, małej lub średniej wielkości firmie, która ma ograniczone budżety na inwestowanie w szkolenia dla pracowników?

Odpowiadasz za rozwój i planowanie ścieżek rozwoju w dużej korporacji, a potrzeby zawsze okazują się dużo większe od możliwości finansowych firmy?

A może jesteś osobą samozatrudnioną, której zależy na zdobywaniu nowych umiejętności, ale szkolenia, niestety zważywszy na wysoką cenę, wydają się być poza Twoim zasięgiem?

Czy wiesz, że istnieją programy, które pomogą Ci zdobyć bezzwrotnie nawet do 15 tys. złotych dla jednego pracownika a następnie przeznaczyć je na usługi szkoleniowo-doradcze?

Z naszą pomocą wybierzesz odpowiedni dla Twojej organizacji program dofinansowania lub pożyczkę i weźmiesz udział w szkoleniu, na którym Ci zależy.

Szkolenia online a dofinansowanie

W efekcie pandemii COVID-19 wiele organizacji przełączyło się na pracę w trybie zdalnym.
Aby ułatwić przystosowanie się do nowej rzeczywistości my również umożliwiamy realizację większości szkoleń, jak i usług doradczych, w formule online.

Szkolenia online podlegają identycznym zasadom dofinansowania jak szkolenia i usługi realizowane w formie stacjonarnej.

Przed rejestracją na szkolenie realizowane w formie zdalnej (online), konieczne sprawdź, czy jesteś w stanie spełnić minimalne wymagania techniczne, które pozwolą Ci w pełni korzystać ze szkolenia: https://valkir.pl/szkolenia-online/.

Gotowy na wspólną podróż po dofinansowanie? 🙂
Skontaktuj się z nami i zdobądź fundusze. Już teraz zainwestuj w rozwój swój i Twoich pracowników!

Szybki kontakt z naszym konsultantem:

Anna Pałys

Anna Pałys

mobile: +48 518 488 233

email/hangouts: anna.palys@valkir.net

1. Akademia Menadżera II

Czym jest Akademia Menadżera II?

Akademia Menadżera MŚP II jest programem dofinansowującym szkolenia i usługi doradcze w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi.

Głównym celem Akademii Menedżera jest rozwinięcie kompetencji zgodnych z opracowanym przez PARP Opisem uniwersalnych kompetencji menadżerskich.

Szkolenia, które możesz zrealizować w Valkir Academy w ramach Akademii Menedżera oraz kompetencje, które rozwijają:

Szkolenie Zestaw kompetencji
Management 3.0 Foundation Określanie celów i priorytetów,
Podejmowanie decyzji,
Orientacja na cel,
Inspirowanie i budowanie zaangażowania,
Budowanie relacji ze współpracownikami,
Kształtowanie kultury organizacyjnej,
Motywowanie pracowników,
Delegowanie zadań i uprawnień
Management 3.0 Agile Team & Agile Leadership Inspirowanie i budowanie zaangażowania,
Budowanie relacji ze współpracownikami,
Kształtowanie kultury organizacyjnej,
Tworzenie i upowszechnianie wizji,
Pozyskiwanie pracowników,
Management 3.0 Agile Change & Co-Creation Leadership (wkrótce w ofercie) Orientacja na cel,
Zarządzanie zmianą,
Innowacyjność,
Budowanie relacji ze współpracownikami,
Inspirowanie i budowanie zaangażowania,
Kształtowanie kultury organizacyjnej,
Wykorzystanie technologii IT w procesie komunikacji.
Lean Change Management Zarządzanie zmianą,
Budowanie relacji ze współpracownikami,
Inspirowanie i budowanie zaangażowania,
Professional Agile Leadership Essentials Zarządzanie zmianą,
Pozyskiwanie pracowników,
Delegowanie zadań i uprawnień,
Kształtowanie kultury organizacyjnej,
Professional Agile Leadership – Evidence Based Management Określanie celów i priorytetów,
Analiza strategiczna,
Orientacja na cel,
OKRs Essentials Określanie celów i priorytetów,
Orientacja na cel,
Inspirowanie i budowanie zaangażowania

Więcej informacji o programie Akademia Menadżera znajdziesz na stronie PARP.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Unijne dofinansowanie do szkoleń i usług doradczych mogą otrzymać:

 • osoby na stanowiskach menadżerskich w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach,
 • osoby przewidzianych do awansu na stanowisko kierownicze w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach,
 • właściciele mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

O dofinansowanie w ramach wsparcia udzielanego kadrze menadżerskiej mogą ubiegać się przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, które mają główną siedzibę na obszarze tzw. Makroregionu.

 • Makroregion 1 (województwa warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie) – czas trwania naboru do 30 czerwca 2023r.
 • Makroregion 2 (województwa mazowieckie, lubelskie) – czas trwania naboru do 30 lipca 2023r.

O przyznaniu wsparcia na rozwój decydują operatorzy Makroregionów. Oni są także pośrednikami w całym procesie.

Warunkiem koniecznym do otrzymania dofinansowania jest wcześniejsze wykonanie Analizy Potrzeb Rozwojowych.

Ile % możesz dostać na wybrane przez Ciebie szkolenie?

W zależności od wielkości przedsiębiorstwa oraz regionu, w którym znajduje się siedziba firmy możesz otrzymać do 80% dofinansowania (20% minimalnego wkładu własnego).

W województwie mazowieckim i lubelskim kwota maksymalnego dofinansowania na jednego uczestnika: 7 434,34 zł netto (+ 20% wkładu własnego przedsiębiorstwa).

Jak wygląda proces ubiegania się o dofinansowanie?

Etap I

Wybierasz operatora w Twoim regionie i składasz wniosek

Operator weryfikuje Twoją kwalifikowalność do projektu

Jeżeli jest pozytywna to podpisujesz umowę z operatorem

Przeprowadzasz/zlecasz analizę luk kompetencyjnych i wybierasz szkolenia

 
Etap II

Zapisujesz się na szkolenie poprzez BUR

Bierzesz udział w szkoleniu i wystawiasz po nim ocenę

Opłacasz otrzymaną od nas fakturę VAT (14 dni na płatność)

Dostarczasz operatorowi dokumentację do otrzymania refundacji

2. Baza usług rozwojowych (PARP)

Czym jest Baza Usług Rozwojowych?

BUR to ogólnodostępna platforma, prezentująca oferty kursów, szkoleń i usług doradczych realizowanych w całej Polsce. Są tu także wszystkie usługi Valkir Academy.

Jako właściciel mikro, małej lub średniej wielkości firmy możesz skorzystać z dużego wyboru usług dla siebie i/lub Twoich pracowników.

Bazę Usług Rozwojowych wyróżnia:

 • Wiarygodność – oferowane w BUR usługi zostały zweryfikowane przez instytucję PARP, która sprawdza wymagane akredytacje i certyfikaty.
 • Jakość usług – przedsiębiorcy oceniają kursy i szkolenia, w których wzięli udział. To ułatwia porównanie jakości i poziomu oraz mobilizuje usługodawców do ciągłego doskonalenia swojej oferty.

Valkir Academy oceniana jest na poziomie 4.3 w skali 1-5 (stan na 03.03.2023 r.).

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Unijne dofinansowanie do szkoleń i usług doradczych mogą otrzymać mikro, małe i średniej wielkości firmy oraz ich pracownicy (w ramach różnych form zatrudnienia).

O przyznaniu wsparcia na rozwój decydują operatorzy regionalni. Oni są także pośrednikami w całym procesie.

Jeżeli firma jest zarejestrowana (niezależnie czy jest to siedziba główna czy oddział) w województwie np. małopolskim, dofinansowanie na szkolenie może uzyskać tylko w tym województwie.

Z programu BUR wykluczone są przedsiębiorstwa zarejestrowane w województwach mazowieckim i pomorskim. W takim wypadku zapraszamy do sekcji poświęconej Krajowemu Funduszowi Szkoleniowemu i nieoprocentowanym pożyczkom.

Ile % możesz dostać na wybrane przez Ciebie szkolenie?

W zależności od województwa i kryteriów możesz zdobyć od 50 do 80% dofinansowania.

Kiedy przysługuje wyższe dofinansowanie?
Wystarczy spełnić dodatkowe warunki, jeden lub kilka, zależnie od województwa.
W grę wchodzi zatrudnianie pracowników:

 • w przedsiębiorstwie o wysokim wzroście (np. IT, nowe technologie, innowacje),
 • lub wymagających przekwalifikowania lub o niskich kwalifikacjach,
 • lub pracujących w branży/sektorze ważnej dla rozwoju regionu (np. energia odnawialna),
 • lub w wieku 50+,
 • lub z niepełnosprawnością.

Jak wygląda proces ubiegania się o dofinansowanie?

Etap I

Konsultujesz z nami szkolenie dopasowane do Twoich potrzeb

Wybierasz operatora w Twoim regionie i składasz wniosek

Czekasz na decyzję od operatora

Jeżeli jest pozytywna to podpisujesz umowę z operatorem

 
Etap II

Zapisujesz się na szkolenie poprzez BUR

Bierzesz udział w szkoleniu i wystawiasz po nim ocenę

Opłacasz otrzymaną od nas fakturę VAT (14 dni na płatność)

Dostarczasz operatorowi dokumentację do otrzymania refundacji

3. Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to część Funduszu Pracy, z którego finansuje się kształcenie ustawiczne pracowników. Odbywa się to z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.

KFS powstał po to, aby wspierać rozwój kompetencji pracowników. Ma zapobiegać utracie pracy z powodu niedostosowania się pracownika do zmieniających się potrzeb firmy i rynku.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przysługują każdemu pracodawcy, który zatrudnia minimum 1 pracownika.

Wykluczone z programu są:

 • jednoosobowe działalności gospodarcze bez żadnego pracownika,
 • osoby przebywające na urlopie macierzyńskim / ojcowskim / wychowawczym lub urlopie bezpłatnym,
 • osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych,
 • osoby pełniące funkcje zarządcze w spółkach prawa handlowego (z wyjątkiem sytuacji, gdy są zatrudnione na umowę o pracę w spółce),
 • prezes spółki z o.o., który jest jej jedynym lub większościowym udziałowcem.

Ile % możesz dostać na wybrane przez Ciebie szkolenie?

 • 100% dofinansowania dla mikroprzedsiębiorstw (do 10 osób),
 • 80% dofinansowania dla przedsiębiorstw małych, średnich i dużych.

Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (ok. 15 tysięcy złotych na jednego uczestnika).

Maksymalną kwotę wsparcia, jaką możesz uzyskać dla jednego pracownika określa Powiatowy Urząd Pracy właściwy dla siedziby Twojej firmy.

Jak wygląda proces ubiegania się o dofinansowanie?

Etap I

Konsultujesz z nami szkolenie dopasowane do Twoich potrzeb

Składasz wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy

Czekasz na decyzję od PUP

Jeżeli jest pozytywna to podpisujesz umowę z PUP i z Valkir Academy

 
Etap II

Otrzymujesz przelew ze środkami na udział w szkoleniu

Bierzesz udział w szkoleniu i wystawiasz po nim ocenę

Opłacasz otrzymaną od nas fakturę VAT (14 dni na płatność)

Dostarczasz PUP dokumentację do rozliczenia usługi

4. Nieoprocentowane Pożyczki

Czym są Nieoprocentowane Pożyczki?

Projekt „Pożyczka na kształcenie” jest wspierany środkami z Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój”.

Pozwala uzyskać nieoprocentowaną pożyczkę, bez dodatkowych kosztów (prowizja, opłaty wstępne, koszty opracowania, itp.) na dowolne szkolenie.

Jest także możliwość umorzenia kosztów szkolenia od 20 do 25% jego wartości.

Projekt skierowany jest głównie do osób indywidualnych, chcących podnieść swoje kompetencje zawodowe.

Kto może skorzystać z pożyczki?

Z nieoprocentowanej pożyczki mogą skorzystać osoby:

 • pełnoletnie, mieszkające na terenie Polski,
 • pracujące (w ramach każdej formy zatrudnienia),
 • samozatrudnione,
 • niepracujące (bezrobotne, na urlopach wychowawczych itp.),
 • ze zdolnością do spłaty pożyczki (odpowiedni przychód, inne zabezpieczenie spłaty).

Brak dodatkowych kryteriów typu: wiek, płeć czy województwo.

Aby zgłosić się po pożyczkę, wystarczy użyć generatora wniosków na: inwestujwrozwoj.pl.

Umowa dot. pożyczki powstaje automatycznie w systemie operatora z chwilą otrzymania pozytywnej decyzji.

Ile % możesz zaoszczędzić na wybranym przez Ciebie szkoleniu?

W tym programie możesz zdobyć pożyczkę 0% nawet do 100 tys. zł + umorzenie kosztów do 25%.

Jak uzyskać umorzenie od 20 do 25% kosztów, czyli skrócić czas spłaty i wysokość rat?

Wystarczy ukończyć szkolenie z wynikiem pozytywnym! Valkir Academy wydaje certyfikat, który jest takim potwierdzeniem dla Operatora.

Jak wygląda proces ubiegania się o pożyczkę?

Etap I

Konsultujesz z nami szkolenie dopasowane do Twoich potrzeb

Zakładasz konto na inwestujwrozwoj.pl i składasz wniosek

Czekasz na decyzję od Operatora

Jeżeli jest pozytywna to podpisujesz umowę z Operatorem i z Valkir Academy

 
Etap II

Otrzymujesz przelew ze środkami na udział w szkoleniu

Bierzesz udział w szkoleniu i wystawiasz po nim ocenę

Opłacasz otrzymaną od nas fakturę VAT (14 dni na płatność)

Dostarczasz operatorowi dokumentację do rozliczenia usługi

Poznaj nasz zespół

 • Daniel Skowroński

  Daniel Skowroński

  Management 3.0 Facilitator, Agile Coach, Scrum Master

  Doświadczony Agile-Lean Coach, Change Agent, Servant Leader z technicznymi korzeniami w IT i praktycznym zwinnym podejściem.

  Czytaj więcej
 • Alicja Kulawik

  Alicja Kulawik

  Konsultant Agile, Business Coach, Facylitator

  Doświadczona trenerka, prelegentka, facylitatorka i coach. Z powodzeniem wykorzystuje wiedzę psychologiczną w biznesie, ma duże zaplecze w branży retail.

  Czytaj więcej
 • Paweł Błasiak

  Paweł Błasiak

  Management 3.0 Facilitator, Agile Coach, Scrum Master

  Współpracuje zarówno z zespołami na poziomie operacyjnym jak i kadrą zarządzającą, promując postawy liderskie, doskonalenie, empiryzm, budowanie zaufania.

  Czytaj więcej
 • Paweł Kałkus

  Paweł Kałkus

  Professional Scrum Trainer, Konsultant Agile

  Doświadczony trener, Scrum Master, konsultant, coach i facylitator, inżynier dźwięku z wykształcenia, muzyk z zamiłowania.

  Czytaj więcej
 • Magdalena Kucharska

  Magdalena Kucharska

  Professional Scrum Trainer, Facylitator

  Doświadczony Agile Coach i Scrum Master z ponad 10-letnim doświadczeniem w różnych branżach takich jak: inżynieria, lotnictwo, bankowość, hazard, MLM.

  Czytaj więcej
 • Maciej Nadolski

  Maciej Nadolski

  Konsultant Agile, Professional Scrum Trainer

  Doświadczony trener, Scrum Master, Agile Coach i konsultant, praktykujący Leader who Serves.

  Czytaj więcej
 • Katarzyna Ziemba

  Katarzyna Ziemba

  Professional Scrum Trainer, Facylitator

  Doświadczony trener, Scrum Master, konsultant, coach i facylitator, jakościowiec z wykształcenia, społecznik z zamiłowania.

  Czytaj więcej
 • dr Marzena Cygan-Bakoniak

  dr Marzena Cygan-Bakoniak

  Product Discovery Konsultant, Coach

  Doświadczony analityk biznesowy, trener, konsultant i lider.

  Czytaj więcej
 • Kate Hobler (Terlecka)

  Kate Hobler (Terlecka)

  Professional Scrum Trainer

  Mentorka o niezwykłej charyzmie. Jeden z najbardziej doświadczonych ekspertów Scrum w Polsce.

  Czytaj więcej
 • Michał Chmielewski

  Michał Chmielewski

  SAFe Trainer, Konsultant Agile-Lean

  Doświadczony konsultant z bogatym doświadczeniem w transformacjach cyfrowych, rozwoju produktu, zarządzaniu projektami i programami.

  Czytaj więcej
 • Bogdan Doroslovac

  Bogdan Doroslovac

  Tech Lead i Professional Scrum Trainer Scrum.org

  Konsultant transformacji Agile i Lean, zawsze nastawiony pozytywnie do wyzwań i rozwiązywania problemów natury hardware, software czy też orgware.

  Czytaj więcej
 • Piotr Żarek

  Piotr Żarek

  Tech Lead w obszarze .NET oraz praktyk inżynierskich

  Wszechstronny i wnikliwy Tech Lead z bogatym doświadczeniem w komercyjnych projektach startupowych, korporacyjnych i typu corp-up.

  Czytaj więcej
 • Kamil Kiełbasa

  Kamil Kiełbasa

  Tech Lead w obszarze .NET oraz praktyk inżynierskich

  Konsultant wspierający zespoły w tematach architektury, procesów wytwarzania oprogramowania i migracji systemów do chmury.

  Czytaj więcej
 • Lisette Sutherland

  Lisette Sutherland

  Expert Pracy Zdalnej, Autor Work Together Anywhere

  Autorka koncepcji Work Together Anywhere, założycielka Collaboration Superpowers

  Czytaj więcej
 • Jason Little

  Jason Little

  Change Management Expert, Autor Lean Change Management

  Autor koncepcji Lean Change Management, założyciel Lean Change Management Association

  Czytaj więcej

Poznaj nasze programy doradztwa

Opinie o naszych szkoleniach

 • Szkolenie dla wszystkich, którzy chcą wdrażać nowe techniki zarządzania w swoich firmach.
  Przeprowadzone bardzo profesjonalne, angażujące kursantów, ćwiczenia były prowadzone z naciskiem na pracę w zespołach.
  Omawiane tematy i wyciągnięte wnioski z tego kursu zostały zastosowane z sukcesem w codziennej pracy.

  Robert Pruski
  Development Manager
  SAP Polska

 • I'd like to know more about people I work with, the course did a fantastic job on teaching me how in a simple and fun way to obtain this knowledge.

  Jakub Brzózka
  Information Technology Team Lead
  Home.pl

 • Clear communication about mgt 3.0, inviting participants into exercises, lead by example, raise a hand when discussion is going to far beyond the topic - that was great.

  Łukasz Kurzeja
  Chapter Lead
  ING Tech

 • For me introducing OKRs within the company, or even department at the start, as an example of different approach is worth of trying. Also some specific games, practices for sure will enrich my private portfolio of techniques used in my work on daily basis.

  Grzegorz Czaicki
  Scrum Master
  LPP

 • Well-organized, everything was prepared in advance, he knew what to do and how to keep the discussions valuable for most of us.

  Antonina Geras-Starecka
  Product Owner
  SGH

 • Inspirations, ideas, good level of understanding.

  Katarzyna Drzazga
  IT Delivery Manager
  Roche

 • I loved the motivation pieces and empowerment of the team practices - I will definitely use it in my work.
  I don't have any advice at the moment - in my opinion it was all that I needed.

  Izabela Kierzek
  IT Project Manager
  Miquido

 • Wspaniałe zarządzanie czasem, merytoryką dyskusji, ogromna wiedza i doświadczenie, złote rady w przerwach, idealne materiały, można powiedzieć, że przykład ideału, który stawiał, że samemu chciało się zachowywać jak godny uczestnik (mimo, że momentami bywało różnie ;)).

  Paulina Murawska
  Scrum Master
  Pirxon

 • Everything was great, so I would say - keep it up like this!.

  Piotr Górajek
  Scrum Master
  Home.pl

 • Great knowledge of agile management methods.

  Hubert Jackowski
  Business Operations Manager
  Tidio

 • He is a great facilitator with tremendous skills.

  Jakub Piecuch
  Scrum Master
  ABB

 • They make it easier, help to work out solutions, giving the team the right space, both time and place, as well as the oppressive atmosphere conducive to work on the areas of decision-making. This helps to develop decisions from the bottom up in such a way that the areas of decision-making remain among people and not the decision maker.

  Michał Kosiorek
  Head of HR
  Stermedia

 • Calm, making sure that we understand, answering a lot of questions, examples.

  Marek Charkiewicz
  DEVOPS Team Leader
  StepStone

 • All set of workshops was inspiring. Specifically, I would like to work with the team more closely, get to know them better. For example, run the moving motivators game. Also, a common definition of our goals or OKRs seem to have great potential.

  Aleksander Kłosowicz
  StepStone

 • Very good teaching skills, ability to keep group involved throughout 2 days.

  Michael Kacprzak
  Director of Application Development
  Home.pl

 • Znałem ćwiczenia, czytałem książki a mimo to gorąco polecam udział w szkoleniu. Masa inspiracji i ciekawych dyskusji.

  Piotr Wegert
  Perform Group
  Scrum Master

 • Podchodząc do tematu szkolenia dla produkt managera miałem wiele wątpliwości. Wszystkie punkty z mojej listy pomógł mi rozwiązać Pan Daniel. Nikt z konkurencji nie potrafił skutecznie zaproponować mi targetowanego szkolenia... dopiero kontakt z firmą Valkir Academy pozwolił poczuć mi się komfortowo. Wszystkim polecam szkolenie gdyż:

  • jest realizowane przez praktyka
  • jest poparte ciekawymi przykładami
  • pozwala przygotować się do roli product ownera
  • coach potrafi precyzyjnie kierować szkoleniem (elastycznie je dopasowywać) jeżeli wymaga tego sytuacja tzn. nie trzyma się twardych, założonych ram programowych
  • przygotowuje niespodzianki z zakresu omawianego tematu takie jak dodatkowe symulacje

  Wszystkim polecam szkolenia w tej firmie, nie tylko z uwagi na atrakcyjny program ale również z uwagi na bardzo konkurencyjna cenę i indywidualne podejście do klienta.

  Kamil Piwowarczyk

 • Szkolenie bardzo merytoryczne. Zawiera dużo przydatnej wiedzy, nie tylko teoretycznej ale i praktycznej. Świetne warsztaty.

  Konsultant
  Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

 • Szkolenie przygotowane bardzo profesjonalnie, informacje bardzo przydatne, przekazane w sposób jasny, prosty i bezpośredni.

  Konsultant
  Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

 • Ogrom specjalistycznej wiedzy podany w bardzo przystępnej formie.

  Maciej Kryński - Konsultant - Opiekun startupu
  Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

 • Szkolenie bardzo merytoryczne, dobrze zaplanowane w czasie. Jasny i prosty przekaz. Zabawne ale bardzo obrazowe i wciągające przykłady :-)

  Konsultant
  Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.