Ekspert realizujący tę usługę:

Cena i warianty realizacji:
To badanie dostępne jest w dwóch wariantach realizacji:
 • Standardowy - badanie zawiera indywidualne omówienie profilu z każdym uczestnikiem i webinar na temat motywacji wewnętrznej.
 • Rozszerzony - badanie zawiera indywidualne omówienie profilu z każdym uczestnikiem oraz warsztat zespołowy.
Wariant Standardowy: Cena od 7 900 PLN netto (dla max. 4 osób, większa ilość osób zwiększa cenę)

Wariant Rozszerzony: Cena od 13 900 PLN netto (dla max 4 osób, większa ilość osób zwiększa cenę)
Czas trwania i język:

Wariant standardowy

 1. Spotkanie wprowadzające 1h dla 1-2 osób, które będą koordynować badanie w organizacji
 2. Badanie RMP - 25 min/osobę, online
 3. Omówienie indywidualne 1,5h/osobę
 4. Webinar 1,5h wraz z konsultantem dla grupy uczestniczącej w badaniu
Wariant rozszerzony
 1. Spotkanie wprowadzające 1h dla 1-2 osób, które będą koordynować badanie w organizacji
 2. Badanie RMP - 25 min/osobę, online
 3. Omówienie indywidualne 1,5h/osobę
 4. Warsztat 8h wraz z konsultantem (możliwa wersja 2 x 4h w formie online)

Badanie jest w języku polskim. Wersja angielska jest również dostępna. Raport przedstawiony jest w języku polskim lub angielskim.

Grupa docelowa:

Badanie przeznaczone jest dla:

 • kadry zarządzającej organizacją,
 • członków zespołów HR/People,
 • liderów/menedżerów działów i zespołów,
 • wysoko wykwalifikowanych specjalistów,
 • osób, które mierzą się z wypaleniem.
Chcących dogłębniej poznać swoja organizację i potrzeby jej ludzi.

Cena obejmuje:

 • Współpraca z ekspertem, certyfikowanym konsultantem Reiss Motivation Profile™.
 • Wprowadzenie do badania poprzez konsultacje i wsparcie w przygotowaniu do badania.
 • Badanie Reiss Motivation Profile™ dla jednej lub wielu grup pracowników.
 • Raport z badania wraz z indywidualnym opisem motywatorów wewnętrznych.
 • Omówienie wyników badania 1:1 wraz z certyfikowanym konsultantem RMP.
 • [wariant standardowy] Webinar nt. motywacji wewnętrznej.
 • [wariant rozszerzony] 8-godzinny warsztat dla grupy do 12 osób nt. motywacji wewnętrznej i współpracy z innymi.

Wymagania wstępne:

Nie ma specjalnych wymagań względem doświadczenia czy kompetencji biznesowych/zawodowych przed wypełnieniem profilu.

W przypadku szkoleń i badań online wymagana jest sprawna obsługa komputera i spełnienie wymagań technicznych: https://valkir.pl/szkolenia-online/.


Opis:

Czym jest badanie Reiss Motivation Profile™?

Reiss Motivation Profile™ (RMP) to naukowo opracowane narzędzie do badania motywacji wewnętrznej, czyli tego, co napędza nas do działania i wynika z naszych wewnętrznych potrzeb, a nie zewnętrznych uwarunkowań.

Motywacja wewnętrzna stanowi o naszych decyzjach i preferencjach w obszarach zawodowych i osobistych. Każdy z nas motywowany jest w życiu innymi czynnikami i angażuje się w działanie z różnych pobudek. Jednak niewiele osób jest w pełni świadomych tego, co stanowi o tym, że chcą one wstać rano z łóżka i działać.

Reiss Motivation Profile™ pozwala odpowiedzieć na pytanie, co wyzwala w nas chęć i energię do realizacji celów. W badaniu RMP wyróżnionych jest 16 motywatorów, które ukazują niepowtarzalny profil każdej osoby. Na podstawie wyników profilu jesteśmy w stanie zrozumieć nie tylko, co stanowi o naszej motywacji wewnętrznej, ale także jakie są źródła wypalenia (jeśli nasze motywatory są nie zaspokajane), jakie środowisko pracy jest dla nas najlepsze, jak postrzegają mnie inni, czy co stanowi moją strefę komfortu.

RMP pomoże nam również w identyfikacji źródeł konfliktu w grupie, czy pomiędzy zespołami. Może także wesprzeć nas w opracowaniu inicjatyw spójnych z potrzebami naszych pracowników, planowaniu ścieżek rozwojowych, czy rekrutowaniu odpowiednich osób do organizacji.

Badanie RMP dostępne jest w dwóch wariantach:

 • Standardowym - dla organizacji, które chcą zrealizować pakiet profilowania dla większej liczby osób w organizacji, zapewniając swoim pracownikom, poza indywidualnymi sesjami z RMP Masterem, także udział w webinarze. Dzięki uczestnictwu w nim, pracownicy poznają szerszy kontekst dotyczący motywatorów wewnętrznych oraz pracy z nimi.
 • Rozszerzonym - dla organizacji, które chcą zrealizować pakiet profilowania dla większej liczby osób w organizacji, zapewniając swoim pracownikom, poza indywidualnymi sesjami z RMP Masterem, także udział w warsztacie opartym o wyniki profilowania RMP. Uczestnicy będą mogli poznać szerszy kontekst dotyczący motywatorów wewnętrznych oraz pracy z nimi. Co więcej, pracując w grupie, nauczą się oni preferencji i motywatorów swoich kolegów i koleżanek. Pomoże im to poprawić jakość współpracy, sprawniej rozwiązywać konflikty i tak dzielić się zadaniami, by były one motywujące dla każdego w zespole.

W czym badanie Reiss Motivation Profile™ może pomóc mojej organizacji?

Chcąc utrzymać wysokie zaangażowanie pracowników, jednocześnie pracując nad ich wysoką retencją w firmie, profilowanie RMP może przynieść realne korzyści twojej organizacji. Wykonując profilowanie dla większej liczby pracowników, nie tylko zapewniasz im lepszy wgląd w swoje preferencje i zrozumienie siebie, ale jesteś w stanie w odpowiednio pokierować ich rozwojem lub zapewnić im określone warunki pracy, w których będą oni zaangażowani i szczęśliwi, a to bezpośrednio przełoży się na ich wyniki i działanie całej organizacji. Badanie RMP polecamy przeprowadzać w zespołach lub działach.

Kto za tym stoi?

Reiss Motivation Profile™ został opracowany przez amerykańskiego profesora Stevena Reissa wraz z jego zespołem z Ohio State University. Jako badanie psychometryczne, RMP spełnia wszystkie kryteria naukowe, a dzięki otrzymanym wynikom jesteśmy pewni, że dotyczą one nas jako jednostki, a nie opisują nasze przypisanie do jakiejkolwiek grupy.

Profesor Reiss jest autorem 5 książek na temat RMP, opublikował 17 artykułów w prestiżowych pismach naukowych na temat rzetelności i trafności badania, jak również był prelegentem w kilkunastu krajach w temacie motywacji wewnętrznej.

Cele:

Jakie wyzwania badanie adresuje na poziomie organizacji?

 • Jakie są motywatory wewnętrzne naszych pracowników?
 • Jakie środowisko pracy utworzyć, aby pracownicy wydobywali z siebie cały potencjał?
 • Jak współtworzyć cele z pracownikami, by były one realizowane z pasją i zaangażowaniem?
 • Jak sprawić by pracownicy czuli, że praca, którą wykonują ma sens i ich wzbogaca?
 • Jaka różnorodność kompetencji powinna być w zespole, aby każdy miał motywację do całokształtu wykonywanej pracy?
 • Jak zrozumieć co motywuje innych w moim zespole i poprawić komunikację?
Jakie korzyści otrzymuje organizacja? Dzięki wiedzy o tym, co stanowi motywatory do działania będziemy w stanie lepiej:
 • Zaplanować prace na danym stanowisku, tak by współgrała ona z wewnętrznymi motywatorami naszego pracownika.
 • Zrekrutować odpowiednie osoby, które będą odnajdywać się w roli i wymaganiach przed nimi stawianych.
 • Rozwijać kadrę zarządzającą organizacją.
 • Dopasowywać zadania, cele oraz wymagania wobec pracowników na różnych stanowiskach pracy.
 • Wpływać na szczęście i zaangażowaniem w firmie.
 • Wspierać rozwiązywanie konfliktów w zespołach.
 • Panować nad wskaźnikami retencji i rotacji pracowników w firmie.
Jakie wyzwania badanie adresuje dla osób indywidualnych?
 • Co mnie motywuje do działania?
 • W jakim środowisku pracy będę czuć się najlepiej?
 • Jakie cele mnie motywują?
 • Jak jestem postrzegany przez innych?
 • Co stanowi moje życiowe wartości?
Jakie korzyści otrzymujesz jako osoba indywidualna?

Dzięki otrzymaniu unikalnego profilu motywacji wewnętrznej łatwiej zrozumiesz co sprawia ci przyjemność i daje energię do działania. Zidentyfikujesz także, czy te obszary są obecnie w twoim życiu zaspokojone. Będziesz mógł skuteczniej kierować swoim rozwojem osobistym i zawodowym, podejmując decyzję w co się angażować i co przyniesie ci więcej satysfakcji. Omówienie profilu wraz z konsultantem pozwoli ci skupić się na meritum raportu, dogłębniej zrozumieć przedstawione wyniki, wyciągnąć wnioski i pomóc w zaplanowaniu swojej drogi.