Cena i warianty realizacji:
To badanie dostępne jest w czterech wariantach realizacji:
 • Standardowy - badanie kończy się omówieniem.
 • Rozszerzony - badanie zawiera omówienie oraz warsztat zespołowy.
Wariant OCAI Pro Standardowy: Cena już od 15 500 PLN netto
Wariant OCAI Pro Rozszerzony: Cena już od 22 900 PLN netto

Wariant OCAI Enterprise Standardowy: Cena już od 21 500 PLN netto
Wariant OCAI Enterprise Rozszerzony: Cena już od 25 900 PLN netto
Czas trwania i język:

Proces badania wygląda w następujący sposób:

 1. Spotkanie 1h dla 1-2 osób (które będą koordynować badanie wewnątrz firmy), w celu przedstawienia narzędzia oraz ułożenia planu działania.
 2. Webinar 1,5h dla kadry zarządzającej, w celu opisania badania i wyjaśnienia jego celów.
 3. Badanie kultury organizacyjnej (koordynowane przez osoby wewnątrz organizacji).
 4. [wariant Standardowy] Omówienie wyników (2h) dla uczestników webinaru (onsite lub online).
 5. [wariant Rozszerzony] Warsztat (8h w wersji onsite lub 2x4h w wersji online) dla uczestników webinaru - omówienie wyników oraz wypracowanie kolejnych kroków pracy z kulturą organizacyjną.
Badanie online/osoba - 15 min.
Czas trwania badania w organizacji - około 2 tygodni (zależy od skali organizacji).

Badanie jest w języku polskim. Wersja angielska jest również dostępna. Raport przedstawiony jest w języku angielskim.

Grupa docelowa:

Badanie wraz z warsztatem przeznaczone jest dla:

 • kadry zarządzającej organizacją,
 • change menedżerów,
 • członków zespołów HR/People,
 • liderów/menedżerów działów i zespołów,
 • agentów zmiany, agile coachów, Scrum Masterów.
Chcących dogłębniej poznać swoja organizację i potrzeby jej ludzi.

Cena obejmuje:

 • Współpraca z ekspertem, certyfikowanym konsultantem OCAI© Online.
 • Wprowadzenie do badania poprzez konsultacje i wsparcie w przygotowaniu do badania.
 • Webinar opisujący narzędzie i cel badania.
 • Badanie OCAI© dla dowolnej liczby pracowników organizacji.
 • Raport z badania, na który składa się:
  • Profil zbiorowy z aktualną i preferowaną kulturą oraz wyjaśnieniem.
  • Analiza rozbieżności między kulturą obecną a preferowaną.
  • Profil kulturowy podzielony na sześć kluczowych aspektów kultury: dominujące cechy, kierownictwo organizacyjne, zarządzanie pracownikami, spójność organizacyjna, największy nacisk w organizacji, kryteria sukcesu.
  • Wskazanie zgodności: czy te sześć aspektów jest zgodne, czy nie? Niezgodność może powodować zamieszanie lub konflikty i może kosztować czas, pieniądze i energię.
  • Informacja na temat kultury organizacyjnej w poszczególnych działach [opcja Enterprise].
 • OCAI© Work Kits - materiały wspierające przeprowadzenie zmiany kultury organizacyjnej w firmie.
 • Osobne grafiki obrazujące wyniki raportu - dobre do dołączenia w wewnętrznych raportach i na prezentacjach.
 • [wariant Standardowy] Omówienie wyników przez konsultanta podczas dwugodzinnego spotkania.
 • [wariant Rozszerzony] 8-godzinny warsztat dla grupy do 12 osób w celu omówienia wyników badania wraz z konsultantem i zaplanowaniu kroków do zmiany/dopasowania kultury organizacyjnej.

Wymagania wstępne:

Przed rozpoczęciem badania wymagane jest wcześniejsze poinformowanie organizacji (w szczególności pracowników objętych badaniem oraz wszystkich osób mających wgląd w rezultaty) o wykonywanym badaniu, jego celu, znaczeniu i późniejszym wykorzystaniu.

W przypadku szkoleń i badań online wymagana jest sprawna obsługa komputera i spełnienie wymagań technicznych: https://valkir.pl/szkolenia-online/.


Opis:

Czym jest badanie OCAI©?

Badanie OCAI© (Organizational Culture Assessment Instrument) to wielowymiarowe narzędzie do diagnozy kultury organizacyjnej firmy. Pozwala ono poznać sześć podstawowych wymiarów, takich jak: ogólna charakterystyka organizacji, styl zarządzania pracownikami, kryteria sukcesu w organizacji, styl przywództwa w organizacji, na co kładzie się największy nacisk oraz co zapewnia spójność organizacji. Umiejscawia ono również organizację na dwóch wymiarach - sposób działania (elastyczność i swoboda działania vs. kontrola i stabilność) i orientacja (orientacja na sprawy wewnętrzne i integrację vs. orientacja na miejsce w otoczeniu zewnętrznym i zróżnicowanie).

Badanie jest poparte wieloma badaniami naukowymi, można je powiązać z modelem wielkiej piątki, jak również czterema typami osobowości Carla Gustava Junga. Pomimo naukowych podstaw badania, największą zaletą jest jego wymiar praktyczny.

Kultura organizacyjna wpływa na efektywność wykonywanych zadań, innowacyjność, zaangażowanie pracowników, zwinność i konkurencyjność na rynku. Wydawać by się mogło, że kultura organizacyjna należy do obszarów miękkich, jednak nic bardziej mylnego. Nawet kluczowe przedsięwzięcia dla naszej organizacji mogą okazać się zagrożone, jeśli nie ma odpowiedniej kultury i klimatu do ich realizacji.

W jednym badaniu udział bierze jak największa liczba pracowników, dzięki czemu jesteśmy w stanie otrzymać bardziej precyzyjny i autentyczny wynik dla naszej organizacji. Dostępne są dwie opcje badania - Pro oraz Enterprise. Dzięki opcji Pro uzyskasz całościowy obraz kultury swojej organizacji (polecane dla mniejszych firm). Opcja Enterprise daje możliwość zbudowania bardziej precyzyjnego obrazu kultury organizacyjnej poprzez wydzielenie w raporcie zespołów, działów i obszarów biznesowych.

Zarówno badanie w opcji opcja Pro jak i Enterprise może być przeprowadzone z dodatkowym omówieniem (wariant standardowy) lub warsztatem (wariant rozszerzony) prowadzonym przez certyfikowanego konsultanta. Dzięki czemu możemy dogłębniej zrozumieć jego wyniki i jeszcze lepiej zaplanować kolejne kroki pracy z kulturą organizacyjną firmy.

Kto za tym stoi?

Badanie OCAI© zostało stworzone przez Kima Camerona i Roberta Quinna z Uniwersytetu Michigan. Narzędzie to zyskało miano jednego z najbardziej przydatnych i najczęściej używanych w biznesie. Zostało użyte już przez ponad 10,000 firm na całym świecie. Jest ono również zbieżne z innymi wymiarami opisującymi ludzkie zachowania organizacyjne.

Obecnie na całym świecie jest około 60 konsultantów certyfikowanych przez organizację Kikker Groep, założoną przez Marcellę Bremer, liderkę pracy narzędziem OCAI online. Osoby te są w stanie profesjonalnie omówić jego wyniki i pomóc w wyciągnięciu wniosków z badania. Trenerzy z Valkir Academy są certyfikowanymi konsultantami badania OCAI© z użyciem narzędzia OCAI online.

Cele:

Jakie wyzwania adresuje?

 • Czy nasza organizacja ma jednorodną kulturę organizacyjną?
 • Jak układa się współpraca pomiędzy działami?
 • Czy dana kultura organizacyjna pomoże, czy raczej będzie stopować zmiany organizacyjne?
 • Jaki stosunek do pracy w firmie mają pracownicy na różnych szczeblach organizacji?
 • Jaki jest styl zarządzania w organizacji, czy jest spójny z preferencjami pracowników?
 • Dlaczego niektóre przedsięwzięcia stają się sukcesem, a niektóre kończą porażką?
 • W jaki sposób kształtować kulturę organizacyjną, by firma się rozwijała i realizowała swoje cele?
Jakie korzyści otrzymujesz?

Badanie pozwala lepiej zrozumieć swoją organizację i stojące przed nią wyzwania oraz skuteczniej kierować jej rozwojem. Omówienie lub warsztat z konsultantem pozwoli dogłębniej zrozumieć jego wyniki, wyciągnąć wnioski i pomóc w zaplanowaniu kolejnych kroków pracy z kulturą organizacyjną.

W wyniku badania wraz z warsztatem:
 • poznasz i zrozumiesz wymiary kultury organizacyjnej mające wpływ na skuteczne stymulowanie rozwoju organizacji,
 • zobaczysz szerszy kontekst w jakim znajduje się twoja organizacja i jakie ma w związku z tym przed sobą wyzwania,
 • zastanowisz się nad rozwiązaniami, które mogą być przydatne w pracy nad zmianą kultury organizacyjnej,
 • określisz kolejne kroki do pracy z kulturą organizacyjną.